HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

  • Wat is het?

    De gemeenteraad stelt voor het grondgebied van de gemeente 1 of meer bestemmingsplannen vast. In het bestemmingsplan staat de functie van de grond en de regels over het gebruik van deze grond en wat daarop gebouwd mag worden. Zo is in het bestemmingsplan terug te vinden waar woningen, winkels, recreatiegebieden en dergelijke toegestaan zijn. Maar ook of een woning mag worden uitgebreid. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

    Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burger. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en toelichting. Op de verbeelding staan de bestemmingen. De regels bestaan uit bebouwings- en gebruiksregels en in de toelichting staat de motivering van het plan.

  • Wat moet ik doen?

    Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk hier de bestemmingsplannen van Maasgouw. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2010 zijn opgesteld en nog in werking zijn, zijn alleen in te zien in het gemeentehuis in Maasbracht.

  • Formulieren