HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND
  • Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND

  Het is mogelijk dat u een aanslagbiljet al volledig voldaan heeft en achteraf blijkt dat het aanslagbedrag te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuizing. Het teveel betaalde bedrag ontvangt u dan terug op uw bankrekening.

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden voor een vermindering van de gemeentelijke heffingen kunt u raadplegen op de website www.bsgw.nl.

 • Wat moet ik doen?

  De aanslag gemeentelijke heffingen wordt in de meeste gevallen automatisch verminderd na een verhuizing of overlijden. U ontvangt dan een brief hierover en het eventueel teveel betaalde bedrag wordt terug betaald op uw bankrekening.

  Indien uw aanslag niet automatisch verminderd wordt, kunt u via de website www.bsgw.nl een verzoek om vermindering indienen.

 • Aanvullende informatie

  In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.