HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND
  • Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Uw verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan door de Rijksoverheid vastgestelde regels en normbedragen. Daarnaast worden er nog de volgende voorwaarden verbonden aan het toekennen van kwijtschelding:

  • uw aanslag dient nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald te zijn;
  • uw verzoek dient ingediend te zijn met een op naam gesteld formulier 'Verzoek om kwijtschelding';
  • uw verzoek dient voorzien te zijn van de benodigde specificaties.
 • Wat moet ik doen?

  Een formulier voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding kunt u aanvragen via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via (088) 84 20 420.

  Dit formulier dient u volledig ingevuld en met alle gevraagde bijlagen te retourneren. U krijgt hiervoor een ontvangstbevestiging thuis gestuurd.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij het verzoek om kwijtschelding dient u onder meer gegevens te overleggen van uw inkomen, uw bankrekeningen, uw toeslagen, uw huur, uw zorgverzekering en uw auto. 

 • Aanvullende informatie

  In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.