HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Belastingen, betalingsregeling

Belastingen, betalingsregeling

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND
  • Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND

  U kunt via de automatische incasso de aanslag in meerdere termijnen voldoen. Hiervoor dient u digitaal of per post een machtiging af te geven. De aanslag wordt dan automatisch in de resterende termijnen van het belastingjaar van uw rekening afgeschreven.

  Ook indien automatische incasso voor u niet mogelijk is of de termijnen van de automatische incasso reeds voorbij zijn, kunt u een verzoek tot gespreide betaling indienen. Aan de hand van uw persoonlijke situatie wordt dan beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Hoe werkt het?

  Voor nadere informatie over een betalingsregeling of uitstel van betaling kunt u www.bsgw.nl raadplegen.  

 • Wat moet ik doen?

  Voor nadere informatie over een betalingsregeling of uitstel van betaling kunt u www.bsgw.nl raadplegen.  

 • Aanvullende informatie

  De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.