HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Begeleiding (Wmo)

Begeleiding (Wmo)

 • Wat is het?

  Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.
  Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  • Individuele begeleiding en;
  • Groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie.
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Groepsbegeleiding

  Bij groepsbegeleiding gaat het om het bieden van activiteiten gericht op:

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met dementie;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat.
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

  De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen. Deze bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK op basis van draagkracht.

 • Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Is begeleiding op grond van de Wmo voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.