HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Belastingtelefoon BsGW Roermond: (088 )842 04 20

  Ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval wordt afvalstoffenheffing opgelegd. U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval.

 • Hoe werkt het?

  De belasting wordt opgelegd per belastingjaar en per perceel en is onderverdeeld in een basisbedrag en een variabel bedrag (diftar). Het basisbedrag dient u altijd te betalen, ook indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om afval aan te bieden.

  Meer informatie over afvalstoffenheffing op www.bsgw.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U ontvangt het aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing in het begin van het jaar. Op het aanslagbiljet staat vermeld hoe en wanneer u deze aanslag kunt betalen.

  Indien u het niet eens bent met de opgelegde  heffing kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u doen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

 • Verordeningen