HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene bak deponeert en het overige in de grijze bak. 

  • Huishoudelijk afval wordt 2-wekelijks opgehaald. GFT-afval wordt in de ene week opgehaald en restafval in de andere week.
  • Voor de vaste jaarlijkse afvalstoffenheffing wordt de restafvalcontainer (grijs) 14 keer geledigd en de GFT-container (groen) 26 keer. Indien de container(s) vaker worden geleegd wordt per lediging betaald.
  • De containers zijn voorzien van een chip die registreert wanneer ze zijn leeggemaakt

  Ophaaldagen afval

  U kunt uw afvalkalender inzien en printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Via deze website krijgt u uw persoonlijke afvalinformatie door uw postcode en huisnummer in te toetsen. U krijgt vervolgens de inzameldagen voor uw adres te zien van de verschillende afvalsoorten. En heeft u vragen over afval scheiden, dan kunt u voor elke afvalsoort precies zien hoe u het moet inleveren en waar u dat kunt doen.

  Er is ook een mobiele versie van uw afvalkalender via de app MijnAfvalwijzer. Deze app is beschikbaar voor iOs, Android en Windows en kunt u gratis downloaden via uw app-store. Ook op de website www.rdmaasland.nl kunt u de app downloaden. 

  Uw GFT vaker laten ophalen zónder extra kosten

  We moeten zuinig zijn met onze grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk hergebruiken. Uit een analyse van ons restafval is gebleken dat 42% van ons restafval uit GFT bestaat. Terwijl GFT juist een afvalstroom is die we goed kunnen hergebruiken. Om te stimuleren dat het GFT-afval zoveel mogelijk in de juiste container terecht komt, kunt u uw GFT-container 26 keer per jaar laten ledigen. Het restafval kunt u 14 keer per jaar laten leegmaken.

 • Hoe werkt het?

  Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het afval in de grijze container is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen.
  4. De container dient op de inzameldag vanaf 7.30 uur aan de straat te staan.

  Vrijstelling extra kosten afvalheffing

  Inwoners die om medische redenen bovengemiddeld veel afval hebben, kunnen vrijstelling krijgen voor de kosten van de extra ledigingen van de restcontainer (grijs). Via de website van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) kunt u een aanvraag indienen voor vrijstelling van de extra kosten afvalheffing: Vrijstelling afvalheffing aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Containers

  Wilt u een beschadiging van uw container doorgeven, uw container omwisselen of een nieuwe container laten plaatsen? Dit kunt u doen via de website van Reinigingsdienst Maasland

 • Wat kost het?

  Afvalstoffenverordening 2021 (tarieven vanaf bijlage 1)

 • Hoe lang duurt het?

  Wie is verantwoordelijk?

  In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval.

  Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

  Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

  In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

 • Verordeningen