HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Aansprakelijk stellen van de gemeente

Aansprakelijk stellen van de gemeente

 • Wat is het?

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • slecht onderhoud aan de weg of het riool;
  • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.
 • Hoe werkt het?

  Deze aansprakelijkheid geldt voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke infrastructuur: bijvoorbeeld wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken; en
  • gemeentelijk handelen: bijvoorbeeld schade aan een voertuig van een ander veroorzaakt door voertuigen van de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

  Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

  Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

 • Wat moet ik meenemen?

  • bewijs van de opgelopen schade
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • eventueel een foto (als bewijs)
  • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort
 • Formulieren