HOME  |  Wonen & Leven  |  Ondernemers  |  Tozo-regeling verlengd van 1 juni tot 1 oktober 2020

Tozo-regeling verlengd van 1 juni tot 1 oktober 2020

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemers en bedrijven onder druk. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te helpen: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit.

Hoe zat het ook alweer?

Als zelfstandig ondernemer kon u in eerste instantie voor een periode van drie maanden (van maart tot en met mei 2020) een aanvulling op uw inkomen aanvragen van maximaal 1.500 euro per maand. Deze aanvulling was bedoeld voor uw privé uitgaven als u als gevolg van de Coronacrisis over onvoldoende  gezinsinkomen beschikte.

Daarnaast kon u ook een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Waarom een verlenging?

De gevolgen van de coronacrisis is voor een aantal ondernemers na 3 maanden nog niet voorbij. Wellicht duurt het ook voor u nog een tijd voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u genoeg geld binnenkrijgt om uw maandelijkse privélasten weer te kunnen betalen.  

Ook als u vóór 1 juni geen beroep op de Tozo heeft gedaan kunt u mogelijk voor de verlengde Tozo in aanmerking komen.

Hoe lang duurt de verlengde Tozo?

De verlenging van de Tozo loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Maakte u voor 1 juni 2020 al gebruik van de Tozo, dan is het de bedoeling dat de verlengde uitkering  op de 1e periode aansluit. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Wat zijn de voorwaarden om de verlengde Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden tot 1 juni, gelden ook voor de verlengde regeling. Maar er is ook iets veranderd. Gebruik maken van de verlengde regeling is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner samen, als gevolg van Corona-maatregelen, onder het sociaal minimum komt. Kortom: voor de verlenging telt het inkomen van uw partner ook mee.

Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op tijdelijke ondersteuning.

De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wanneer partners?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Sociaal minimum

Het sociaal minimum bedraagt per 1 januari 2020 netto per maand voor

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
  • van 18 tot 21 jaar € 259,78.
 • Per 1 juli 2020 worden deze bedragen aangepast

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo-2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets per 1 juni 2020 worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Waar en wanneer kan ik de verlengde Tozo aanvragen?

 1. Maakte u vóór 1 juni al gebruik van de Tozo in de kosten van levensonderhoud, dan sturen wij u automatisch een verkort aanvraagformulier toe en kunt u een verkorte aanvraag indienen. Wij verzoeken u van dit verkorte aanvraagformulier gebruik te maken en de verlengde aanvraag niet via SOLO in te dienen.
 2. Heeft u vóór 1 juni 2020 géén gebruik gemaakt van de Tozo in de kosten van levensonderhoud maar u wenst nu wél in aanmerking voor de verlengde Tozo te komen,  dan kunt u op de gemeentelijke website via SOLO een HV1 aanvraag daartoe indienen.
 3. Heeft u al een lening “bedrijfskapitaal Tozo” voor een lager bedrag dan €10.157,00 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Dan kunt u op de gemeentelijke website via SOLO een aanvraag daartoe indienen.