HOME  |  Wonen & Leven  |  Ondernemers  |  Maatregelen en hulp voor ondernemers

Maatregelen en hulp voor ondernemers

Door alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemingen onder druk. Dit geldt ook voor veel ZZP’ers.

Landelijke maatregelen voor ondernemers

Alle informatie over de steun door het kabinet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te helpen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Meer informatie over Tozo.

Ondersteuning voor ondernemers over de grens

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. De aanvullende voorwaarden voor deze groep zijn op 1 mei 2020 in de Staatcourant gepubliceerd.

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Vanaf 18 mei 2020 kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Vanaf 8 mei 2020 kun je hiervoor een aanvraag indienen bij je woongemeente. Je kan geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal.

Voor meer  informatie voor ondernemers in het buitenland, zie de website van de KvK en van de Rijksoverheid.

Pensioengerechtigde leeftijd zelfstandige ondernemer

Een zelfstandige ondernemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan in het kader van TOZO een beroep doen op bijstand voor bedrijfskapitaal. De regeling treedt per 18 mei in werking. Daarbij geldt als voorwaarde dat de pensioengerechtigde zelfstandige aan alle overige voorwaarden van de TOZO voldoet. De aanvraag moet worden ingediend bij de woongemeente van de zelfstandige.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De website van KvK biedt veel informatie voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het Kamer van Koophandel (KVK) Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor al uw ondernemers­vragen, via telefoonnummer: 0800 2117. Meer info: Website Kamer van Koophandel.

Het MKB-Limburg Ondernemersplatform Corona crisis is live

De coronacrisis heeft een enorme economische impact. Geen enkele sector blijft ongeschonden. Elkaar helpen waar mogelijk is de boodschap. Daarom heeft MKB-Limburg in samenwerking met haar partners voor ondernemers in Limburg een interactief platform in het leven geroepen. Hier vind je informatie, een forum en een trainingsprogramma 'Crisismanagement'. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos.

Het platform biedt een forum waar mede-ondernemers en experts elkaar treffen om informatie uit te wisselen over 8 gerelateerde onderwerpen. Van elkaar leren en inspireren!

Het online trainingsprogramma crisismanagement heeft als doel om in verbinding met elkaar de huidige problematiek het hoofd te bieden. Modules die per week aan bod komen zijn:

  • inventarisatie; 
  • crisismanagement; netwerken & samenwerken;
  • inspireren;
  • innovatie & efficiëntie;
  • toekomstbestendig denken.

De eerste module van het online trainingsprogramma start op maandag 30 maart.

Laat je informeren en inspireren door experts en mede-ondernemers. Meld je nu kosteloos aan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl. De ontmoetingsplek voor ondernemers in Limburg tijdens de coronacrisis.