HOME  |  Wonen & Leven  |  Milieu  |  Onderhoud groenvoorzieningen

Onderhoud groenvoorzieningen

Het maaien van bermen en onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Maasgouw.

Maaien bermen gemeente Maasgouw

  • Binnen de bebouwde kom worden alle bermen 2 maal gemaaid.
  • Buiten de bebouwde kom wordt in mei/juni de eerste meter gemaaid, dit om de weg en de fietspaden vrij te houden van het hoge gras. Het maaisel wordt afgevoerd om de voedingsstoffen weg te halen uit de grond waardoor het gras minder hard en hoog groeit, alle obstakels in de eerste meter worden bij gemaaid.
  • In augustus worden de bermen buiten de bebouwde kom gemaaid alleen op afroep, d.w.z. dat al het gras te hoog wordt op sommige plaatsen dat men specifiek op de aangewezen plaatsen gaat maaien, dit wordt dan ook afgevoerd en alle obstakels en bomen worden bij gemaaid.
  • In oktober wordt de gehele berm buiten de bebouwde kom gemaaid en geruimd, d.w.z. dat al het gras wordt afgevoerd en alle obstakels en bomen worden bij gemaaid.
  • In het najaar worden bij wegen en fietspaden de eerste meter gemaaid en bij gemaaid ook op afroep.

Dit alles heeft als voordeel:

  • Aangezien we de maaibeurten later in het seizoen plegen houden wij ruimte vrij voor flora en fauna. Het gras kan langer groeien en bloeien en zijn insecten langer voorzien van voedingsstoffen.  
  • De fijnstof en uitlaatgassen worden afgevangen door het hogere gras wat kort bij de weg staat.
  • De grond wordt verschraald d.m.v. het afvoeren van het maaisel. Dit betekent dan er minder voedingstoffen in de bodem komt, het gras wordt door de jaren minder hoog aangezien het minder hard groeit, hierdoor kan in de toekomst het aantal maaibeurten op worden aangepast.

Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw voert al jaren het beleid om het onkruid op wegverhardingen zo goed mogelijk te bestrijden met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Eén van die manieren is het wegbranden van onkruid. De afgelopen twee jaar is  in de kernen Heel en Panheel, rondom het waterwingebied, al een pilot uitgevoerd met deze milieuvriendelijke manier van onkruid bestrijden. Vanwege de positieve ervaringen én vanwege het feit dat chemische onkruidbestrijding sinds 31 maart 2016 op verhardingen verboden is, is de pilot nu uitgebreid. Sinds april wordt in de gehele gemeente Maasgouw het onkruid op deze milieuvriendelijke manier vernietigd.

RD Maasland voert de werkzaamheden voor de gemeente Maasgouw uit op basis van social return. Dit houdt in dat het werk wordt gedaan door inwoners van Maasgouw met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen zo de kans om terug te keren in het arbeidsproces.

Hoe werkt het onkruidbranden?

De onkruidbranders zijn handmachines die als een soort heteluchtkanonnen het onkruid verbranden. Dit is echter niet direct te zien aan het onkruid. Pas na enkele dagen verkleuren de planten en sterven ze uiteindelijk af. Aangezien de plantjes tot aan de wortel beschadigd zijn door de hete lucht, duurt het langer dan normaal voordat zich weer nieuw onkruid vormt. Het grote voordeel van deze manier van onkruidbestrijding is dat er geen enkele chemische stof aan te pas komt. Een milieuvriendelijke manier dus om het straatbeeld onkruidvrij te houden.