HOME  |  Wonen & Leven  |  Omgevingsvergunning  |  Voorwaarden korting op legeskosten

Voorwaarden korting op legeskosten

Ontvang 10% korting op de legeskosten door uw aanvraag omgevingsvergunning volledig digitaal in te dienen.

Voorwaarden korting volledig digitaal ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl)
  • Aanvraag is ingediend op of na 1 januari 2012 (inwerkingtreding nieuwe legesverordening)
  • Eventuele bijlagen zijn ingediend via het omgevingsloket online
  • Eventuele aanvullingen zijn ingediend via het omgevingsloket online
  • Bijlagen en aanvullingen zijn ingediend in de voorgeschreven bestandsformaten
  • Gemeente Maasgouw is bevoegd gezag voor de behandeling van de aanvraag
  • Indien de omgevingsvergunning gefaseerd wordt aangevraagd (en verleend), wordt de korting verrekend bij de laatste fase van de vergunningverlening of – weigering.
  • Indien er sprake is van teruggaaf van leges (Hoofdstuk 5 van de legesverordening), wordt de teruggave van leges gebaseerd op het bedrag waar reeds korting over gegeven is.

Let op! U krijgt geen korting op legeskosten die geheven worden voor de behandeling van een schetsplan in de welstandscommissie en de behandeling van een principeverzoek.