HOME  |  Wonen & Leven  |  Omgevingsvergunning  |  Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

De vergunningencheck staat op www.omgevingsloket.nl. Klik op de groene button om de check te starten. Na het doorlopen van de checklist ziet u of u een vergunning nodig heeft. U kunt deze meteen aanvragen via het omgevingsloket. Is de uitkomst dat u geen vergunning nodig heeft, dan adviseren wij u de uitkomst te printen en te bewaren. Bij een bezoek van onze toezichthouders kunt u dit dan tonen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Digitaal aanvragen

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag adviseren wij u om uw aanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket Online. U ontvangt dan 10% korting op de legeskosten

Schriftelijk aanvragen

Mocht u uw aanvraag op papier willen indienen dan kunt u dit afgeven bij het Vergunningenloket of opsturen naar Gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht.

Bedrijven 

Bedrijven hebben voor het aanvragen van een vergunning E-herkenning nodig. E-herkenning is een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst. Meer informatie over e-herkenning staat op www.eherkenning.nl.

Particulieren kunnen een vergunning aanvragen met hun DigiD-code.