HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Nieuwstraat Beegden

Nieuwstraat Beegden

In de week van 9 oktober zijn we begonnen met de reconstructie van de Nieuwstraat in Beegden. In de week van 16 oktober wordt de weg afgezet voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute wordt aangegeven. In de Nieuwstraat wordt het riool vervangen en de weg opnieuw ingericht.

Nieuwe inrichting

De nieuwe inrichting van de straat is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners. De bestaande inrichting van de straat werd als saai ervaren. Bewoners vonden ook dat er in de straat te hard en onveilig werd gereden. De vernieuwing is daarom gericht op het verlagen van de snelheid, het verminderen van sluipverkeer en het verlevendigen van het straatbeeld. We realiseren dit wensbeeld door een combinatie van een aantal maatregelen:

 • In de weg komen een aantal as-verspringingen
 • Het asfalt wordt vervangen door betonstraatstenen
 • Het wegprofiel wordt versmald met groenstroken
 • Er komen bomen in de deze groenstroken
 • Het groen nabij het kruisbeeld wordt verfraaid

Op de tekening kan het nieuwe ontwerp worden ingezien: Tekening nieuwe inrichting Nieuwstraat Beegden (pdf, 2 MB)

 • Vernieuwing rioolsysteem

  In het project wordt het rioolsysteem vervangen en ‘klimaatbestendig’ gemaakt. Tot nu toe werd regenwater altijd naar de riolering geleid en vervolgens naar een waterzuiveringscentrale getransporteerd.

  Lees verder
 • Waterklaar

  Bij het klimaatbestendig maken van de riolering kunnen we de hulp van de bewoners aan de Nieuwstraat gebruiken. We willen de Nieuwstraat zogezegd ‘waterklaar’ maken. De bedoeling is dat er steeds meer regenwater op eigen terrein of via het nieuwe bassin kan infiltreren in de bodem. Lees hier meer over wat u zelf kunt doen om hemelwater af te koppelen.

  Lees verder
 • Informeren van bewoners

  Voor en tijdens de werkzaamheden zal de aannemer de bewoners en bedrijven met brieven op de hoogte houden van de planning van de werkzaamheden. De aannemer start naar verwachting begin september met de uitvoering. Het werk zal in ieder geval voor het einde van het jaar klaar zijn. Gedurende het werk zijn er omleidingen van toepassing. Hou deze website in de gaten voor meer informatie over de voortgang van het werk.