HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Zwemsportdag voor mensen met een beperking

Zwemsportdag voor mensen met een beperking (14-03-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 04-04-2017

De gemeente Maasgouw is 1 van de gemeenten die gezamenlijk participeren in Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS). Het doel is om vanuit intergemeentelijke samenwerking in Midden-Limburg drempels weg te nemen om ook mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Deelname aan sportactiviteiten heeft meerwaarde op diverse gebieden, omdat sport en bewegen gezondheid bevorderen, participatie vergroten en isolement voorkomen.

IKS zet zich in voor mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen zoals autisme.

Mensen met een chronische ziekte vallen niet binnen deze groep voor zover ze zonder extra ondersteuning, of met ondersteuning vanuit de WMO, kunnen deelnemen aan regulier of op hun ziekte afgestemd sport- en beweegaanbod.

Zwemsportdag in Weert

Elk jaar zijn er tal van activiteiten. Zo wordt op zaterdag 15 april voor het 7e jaar op rij de Zwemsportdag in Weert georganiseerd. De Zwemsportdag wordt door Zwembad de IJzeren Man, PSW Vrije Tijd en IKS georganiseerd. Volwassen en kinderen met een beperking en kinderen in het speciaal onderwijs (gezinnen)  in de gemeente Maasgouw zijn van harte welkom op deze sportieve zwemdag van 13.00-17.00 uur.

Tijdens deze dag worden verschillende zwemsportactiviteiten georganiseerd: een glijbaanrace, aquaspinning, aqua Zumba, IJzeren wedstrijd, IJzeren estafette, waterpolo en snorkelen. Dit jaar is er ook een stormbaan en een mattenrace. Bezoekers die niet mee willen doen met de activiteiten kunnen in de overige baden vertoeven. De dag wordt afgesloten met discozwemmen. Begeleiding mag mee het water in. Alle deelnemers krijgen deze middag een frietje met snack en consumptie. Deelname is gratis.

Aanmelden en informatie

Het volledig programma is terug te vinden op www.ikkansporten.nl.

Opgeven voor deze dag kan tot en met 2 april 2017 via paulineschrooten@roermond.nl of telefonisch op 06 – 30 20 25 82.

Informatie over sportstimulering in het algemeen kunt u terecht bij de Combinatiefunctionaris van de gemeente Maasgouw, Yvonne Damen, tel. (0475) 48 48 48 of per mail: Yvonne.damen@menswel.nl.