HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties

Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties

Dit item is in het archief geplaatst op 29-08-2018

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de blauwalg. De blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in oppervlakte water, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode-drijflagen vormen.

Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Waterschappen adviseren om contact met het zwemwater waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden.

Waar kun je veilig zwemmen in natuurwater?

Check voor je gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op zwemwater.nl of via de zwemwaterapp van RWS, provincie en waterschap. Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële zwemwaterlocaties gecontroleerd op waterkwaliteit.