HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Wijziging afvalinzameling Pinksteren

Wijziging afvalinzameling Pinksteren

Dit item is in het archief geplaatst op 22-05-2018
Logo RD Maasland

In verband met Pinksteren wijzigt de inzameling van het GFT-afval.

De maandagroute van 21 mei wordt verplaatst naar zaterdag 19 mei.