HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Werkzaamheden kabels en leidingen in diverse straten in Thorn

Werkzaamheden kabels en leidingen in diverse straten in Thorn (06-03-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 27-03-2018

Aannemer APK Rasenberg start in maart (in opdracht van Enexis en WML) met de sanering van de hoofdleiding in de Wilhelminalaan, Akkerwal, Bogenstraat, Hoogstraat en de Nachtegaal. In deze straten worden de oude stalen gas- en waterleidingen vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Thorn is grotendeels in de jaren '70 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind november 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente, kan er niet gewerkt worden.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen; dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Voor de bovengenoemde werkzaamheden is het nodig dat de straten worden open gegraven. Het is niet te vermijden dat deze (tijdelijk) geheel worden afgesloten. De aannemer doet er alles aan om het verkeer zoveel mogelijk te laten doorstromen. Helaas is een aantal parkeerplaatsen (tijdelijk) niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden  van het verkeer.

Globale planning werkzaamheden

Fase 1

Week 12 t/m 18

Wilhelminalaan

Fase 2

Week 18 t/m 28

Akkerwal

Fase 3

Week 28 t/m 38

Bogenstraat

Fase 4

Nog nader bepalen

Hoogstraat, Hofstraat

Fase 5

Nog nader bepalen

Kloosterberg

Fase 6

Nog nader bepalen

De Nachtegaal

Meer informatie?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Lenssen (APK Rasenberg), tel 06 41 01 31 91 of Ralph Habets (gemeente Maasgouw), tel (0475) 85 25 00 of r.habets@gemeentemaasgouw.nl of leest u verder onder Werkzaamheden kabels en leidingen.