HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Werkbezoek Latasteschool Horn

Werkbezoek Latasteschool Horn (13-06-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 04-07-2017
Op de foto van links naar rechts: burgemeester Strous, de heer van Hertum, mevrouw Schoonman, de heer Mestrom, wethouder Smeets-Palmen, mevrouw Franssen en mevrouw Heuts (gemeente Maasgouw).

Op initiatief van mevrouw Franssen, ouder en lid van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad van de Latasteschool, bezochten burgemeester Strous en wethouder Smeets-Palmen op 24 mei deze school in Horn.

De heer van Hertum (directeur), de heer Mestrom (adjunct directeur, co√∂rdinator onderbouw) en mevrouw Schoonman (leerkracht en co√∂rdinator bovenbouw) gaven een inkijk in het reilen en zeilen van de school. Mevrouw Franssen verhaalt uit de praktijk hoe de school de leerlingen en de ouders ondersteunt. 

Excellente school

De Latasteschool biedt speciaal onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen uit Midden-Limburg in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig, veelal op sociaal-emotioneel gebied. De school heeft het predicaat Excellente school. Dit wil zeggen dat de school door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als excellent is beoordeeld.

Begeleiding op maat

Op de Latasteschool wordt onderwijs gecombineerd met begeleiding op maat. Kinderen die nog niet klaar zijn voor school, of voor wie volledig onderwijs te zwaar is, komen in deze onderwijsbehandelgroep terecht. Samen met de kinderen wordt stap voor stap toegewerkt naar steeds meer onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. En om te leren omgaan met de beperkingen. De uitstroom naar het reguliere vervolgonderwijs is dan ook groot.

Partners

Om dit te bereiken werkt de school met veel partners samen, waaronder Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvangorganisaties, jeugdgezondheidszorg, Samenwerkingsverband passend Onderwijs, fysio- en ergotherapeuten en diverse jeugdhulppartners.

Van elkaar leren

De werkwijze van de school sluit aan bij de visie en aanpak van de gemeente op het gebied van jeugdhulp. We gaan uit van de mogelijkheden die iemand heeft en ondersteunen waar dat nodig is, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen in de maatschappij. Door een kijkje in elkaars keuken komen theorie en praktijk samen en leren we van elkaar wat er nodig is om onze ambities waar te maken.

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Strous, de heer van Hertum, mevrouw Schoonman, de heer Mestrom, wethouder Smeets-Palmen, mevrouw Franssen en mevrouw Heuts (gemeente Maasgouw).