HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Warmtetransitie: wilt u meedenken?

Warmtetransitie: wilt u meedenken? (20-07-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 31-07-2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 'van het gas af gaat'. Dat geldt ook voor Maasgouw. Per gemeente wordt er nu een plan geschreven hoe we dit kunnen aanpakken. Wilt u hierover meedenken?

Transitievisie warmte

Het opstellen van een Transitievisie Warmte – de route die de gemeente voor zich ziet om minder aardgas te gebruiken – is een complex proces. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Eind 2021 moet iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben. In die visie wordt beschreven hoe woningen en gebouwen van het aardgas af kunnen en welke betaalbare en duurzame alternatieven er zijn. Over de warmtetransitie weten we nog lang niet alles en zullen we de komende jaren nog veel ontdekken. Zo zal er waarschijnlijk nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie iedere vijf jaar geactualiseerd.

Wat gaan we doen?

Voordat de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, moeten we nog een aantal stappen zetten:

Stap 1: Wat vindt Maasgouw van aardgasvrij maken?

In juni 2021 hielden wij een enquête over het aardgasvrij maken van Maasgouw. Leden van het Maasgouwpanel hebben een uitnodiging gekregen. Inwoners die geen lid zijn van het Maasgouwpanel konden zich via de website en sociale media deelnemen aan het onderzoek. Heeft u de enquête gemist maar wilt u wel graag betrokken worden bij de lokale warmtetransitie? Stuur dan een mailtje naar communicatie@gemeentemaasgouw.nl, dan nemen we contact met u op.

Stap 2: Meedenken?

Nadat we alle enquêtes hebben verwerkt, gaan we hierover met onze inwoners in gesprek. Hiervoor organiseren we panelsessies. In deze sessies kunt u met de gemeente meedenken over wat goede en wat minder goede ideeën zijn. De sessies staan gepland in juli 2021. 

Stap 3: Opstellen Concept Transitievisie Warmte

In  augustus en september wordt alle opgehaalde input uit stap 1 en 2 verwerkt en gebruikt voor de concept Transitievisie Warmte.

Stap 4: Besluitvorming

Op 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over de concept Transitievisie Warmte.