HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Wadi’s Stevensweerterweg

Wadi’s Stevensweerterweg

Dit item is in het archief geplaatst op 16-05-2018
De Koninginnepage

Afname biodiversiteit

Het aantal insecten neemt al jaren dramatisch af in Nederland. 75% van alle insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen. De laatste 50 jaar zijn 20 vlindersoorten uitgestorven. Maar ook met andere soorten, zoals bijen en hommels, gaat het slecht. Dit is ongunstig voor de insecten zelf, maar ook voor veel vogelsoorten die ervan leven. Daar willen we wat aan doen.

Meer vlinders door minder maaien

Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening voor regenwater. Veel wadi’s worden al langer extensief beheerd. Dat wil zeggen dat er maar een paar keer per jaar gemaaid wordt om bloemen en kruiden de kans te geven tot bloei te komen. Dat is goed voor onder andere bijen en vlinders.

Met ingang van dit jaar gaan we ook de wadi’s langs de Stevensweerterweg nog maar enkele keren per jaar maaien. In een strook langs de laanbomen zijn kruiden doorgezaaid. Langzaam maar zeker zal ook de rest van het gras kruidenrijker worden. Vlinders, bijen en allerlei andere insecten én vogels profiteren hiervan.

Betere infiltratie

Door minder te maaien, wordt de bodem minder verdicht en wordt het bodemleven rijker. Hierdoor wordt de doorlatendheid van de bodem beter. Water kan dan sneller wegzakken in de bodem.

Gezondere bomen

Minder beheerd gras heeft een rijker bodemleven dan kort geschoren gazon. De laanbomen krijgen meer voedingsstoffen en worden weerbaarder tegen ziektes en droogte.

Duurzaam waterbeheer

De komende jaren voert de gemeente Maasgouw een project uit in de omgeving van de Stevensweerterweg en Echterstraat. Dit project staat in het teken van duurzaam waterbeheer. De wadi’s in de Stevensweerterweg zijn aangelegd om wateroverlast te verminderen. Bij het volgende project kijken we naar de waterstromen in het hele gebied en waar de problemen ontstaan als het regent. We maken een doorkijk naar de toekomst vanwege het veranderende klimaat. Op basis hiervan stellen we een waterplan op en zorgen zo voor een ‘Waterklaar’ gebied.