HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Voortgang project huisvesting verenigingen Wessem

Voortgang project huisvesting verenigingen Wessem (10-07-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 01-10-2020

De huisvesting van een groot aantal van de verenigingen in Wessem zijn momenteel verdeeld over vier, gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties:

  • De Harmoniezaal (Wallenstraat);
  • Accommodatie Wisheim (Kloosterlaan)
  • Sporthal de Tump (Thornerweg)
  • Jeugdhuis de Sprong (Thornerweg)

In opdracht van de gemeenteraad werkt de gemeente, samen met de betrokken partijen, een plan uit waarbij de verenigingen gehuisvest worden aan de Thornerweg. Dit plan houdt in dat sporthal De Tump wordt verbouwd. Na de verbouwing gaat ook Tafeltennisvereniging Westa gebruik maken van deze accommodatie.

Op het huidige trapveldje naast het jeugdhuis wordt een nieuw dorpshuis gerealiseerd voor de gebruikers van de Harmoniezaal. Jeugdhuis de Sprong blijft onveranderd. Er komt een gezamenlijke parkeervoorziening en achter het jeugdhuis blijft ruimte voor het organiseren van een evenement.

Meer informatie over de plannen treft u aan op de website van de gemeente via:  www.gemeentemaasgouw.nl/huisvestingwessem.

Wijzigen bestemmingsplan

Om de huisvestingsplannen aan de Thornerweg te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De onderzoeken om te komen tot een gewijzigd bestemmingsplan zijn inmiddels in de afrondende fase. Het is gebruikelijk dat de gemeente vervolgens een openbare bijeenkomst organiseert om het voorontwerp-bestemmingsplan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Maar vanwege de huidige RIVM-richtlijnen is de gemeente terughoudend met het organiseren van grootschalige, fysieke bijeenkomsten. Om die reden hanteert de gemeente nu de volgende werkwijze:

  • het voorontwerp-bestemmingsplan en een toelichting op de huidige bouwplannen kunt u vanaf september 2020 bekijken op: www.gemeentemaasgouw.nl/huisvestingwessem;
  • voor het inzien van het voorontwerp-bestemmingsplan op het gemeentehuis in Maasbracht kunt u een afspraak maken via (0475) 85 25 00.

Officiële procedure en vaststelling

In oktober 2020 wordt naar verwachting het bestemmingsplan formeel ter inzage gelegd. Op dat moment publiceert de gemeente het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen en wel op de volgende manieren:

  • schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 7000, 6050 AA  Maasbracht;
  • mondeling tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (Markt 36 in Maasbracht), behalve tijdens de avondopenstelling. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de heer L. Smets of, bij afwezigheid, bij één van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening via het telefoonnummer (0475) 85 25 00.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2021.

Vragen of meer informatie?

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden wanneer het bestemmingsplan officieel gepubliceerd wordt? Gebruik dan de service ‘Over uw buurt’. De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om bekendmakingen digitaal te ontvangen. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen over het project? Neemt u dan contact op met projectleider Harald Meuwissen via telefoonnummer (0475) 85 25 00 of mailadres h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl

Voor vragen over de bestemmingsplanprocedure kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Luuk Smets via telefoonnummer (0475) 85 25 00 of via mailadres l.smets@gemeentemaasgouw.nl

Meer informatie over het project vindt u ook op www.gemeentemaasgouw.nl/huisvestingwessem