HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie september

Vergadering raadscommissie september (13-09-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 22-09-2021

Op dinsdag 21 september vindt in het gemeentehuis in Maasbracht de vergadering van de raadscommissie plaats.

Agenda 

Naast de vaste vergaderonderdelen worden de  volgende agendapunten behandeld:

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers:

  • plan van aanpak Woonwagen en standplaatsenbeleid;
  • start uitvoeringsfase project huisvesting verenigingen Wessem.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu:

  • uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2022;
  • vaststellen GRP 2022 – 2026;
  • aanvraag van suppletie-uitkering uit het gemeentefonds voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Maasgouw.

De agenda voor de raadsvergadering van 5 oktober wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissie is openbaar. Hoewel momenteel de publieke tribune gesloten is, kan iedereen op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit uiterlijk op maandag 20 september om 12:00 uur doorgeven aan de griffie. Telefonisch is de griffie bereikbaar via telefoonnummer (0475) 25 51 74 of stuur een mail naar griffie@gemeentemaasgouw.nl.

Openbaar

De commissievergadering is openbaar en ook te volgen via deze link. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terug kijken. Meer informatie over de raadscommissie vindt u op www.gemeentemaasgouw.nl/commissies

Stukken raadplegen

De stukken voor de commissievergadering kunt u raadplegen via onze website.