HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie mei

Vergadering raadscommissie mei

Dit item is in het archief geplaatst op 05-06-2019

Op maandag 20 en dinsdag 21 mei 2019 vindt in het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36) de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en is ook te volgen via de link ‘Raadsvergaderingen Maasgouw’ op onze website. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terug kijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de  volgende agendapunten behandeld:

Agenda maandag 20 mei 2019

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

4.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020 RUD

            Limburg Noord.

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

5.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020 BsGW.

6.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020 Omnibuzz.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu

7.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020 Maasland.

8.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020 Grenspark   Maas-    Schwalm-Nette.

Agendapunten burgemeester Strous

9.         Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019-4 SC        MER en de begroting 2020 SC MER.

10.       Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting 2020       Veiligheidsregio Limburg Noord.

Agenda dinsdag 21 mei 2019

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

10.       Voorstel tot aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw           2015.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

14.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Oliestraat 10a in Maasbracht’.

15.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Chateau Heel’ en het toekennen van    een       restauratiesubsidie.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu

19.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’.

20.       Voorstel tot vaststellen interne exploitatieopzet Nautische Boulevard.

21.       Voorstel tot het vaststellen van het regionale bestuurlijk afsprakenkader "Regionaal         beleidskader werklocaties Midden-Limburg".

22.       Voorstel tot verlenen van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dijktraject Heel.

De agenda voor de raadsvergadering van 6 juni 2019 wordt na afloop van de commissievergaderingen samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Stukken raadplegen

De stukken voor de commissievergadering kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/raad. Onder de link agenda en besluiten vindt u een link naar het online vergadersysteem iBabs van de gemeenteraad. Als u de stukken op papier wil lezen kunt u, na telefonisch contact met de Griffie (0475) 85 28 03), deze in komen zien op het gemeentehuis in Maasbracht.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissie is openbaar. Iedereen kan aanwezig zijn en kan op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 20 mei 2019, 12.00 uur bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl) /tel. (0475 - 85 28 03). Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.gemeentemaasgouw.nl/commissies