HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie januari 2019

Vergadering raadscommissie januari 2019

Dit item is in het archief geplaatst op 23-01-2019

Op dinsdag 15 januari 2019 vindt in het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36) de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en is ook te volgen via deze link. Ook kunt u hier na afloop van de commissievergadering de video-opnames terug kijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de volgende agendapunten behandeld:

Agenda

Agendapunten portefeuillehouder Peters
Geen agendapunten.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers 7.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Op de Konie’.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu
11. Voorstel tot vaststellen van een verklaring van geen bedenkingen Degreez (paviljoen).

Agendapunten portefeuillehouder Wilms
15. Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018.

Agendapunten portefeuillehouder Strous
19. Voorstel tot vaststelling Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
20. Voorstel tot vaststelling verordeningen behandeling bezwaarschriften.

Algemeen
Geen agendapunten.

De agenda voor de raadsvergadering van 29 januari 2019 wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hameren bespreekstukken.

Stukken raadplegen

De stukken voor de commissievergadering kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/raadKlik hier voor het online vergadersysteem iBabs van de gemeenteraad. Als u de stukken op papier wil lezen kunt u, na telefonisch contact met de Griffie (0475) 85 28 03, deze in komen zien op het gemeentehuis in Maasbracht.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissie is openbaar. Iedereen kan aanwezig zijn en kan op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 14 januari 12.00 uur bij de griffie via griffie@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via (0475) 85 28 04. Meer informatie over de raadscommissies vindt u op de pagina ‘Commissies’ op onze website