HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vandaag in gesprek met...

Vandaag in gesprek met...

Dit item is in het archief geplaatst op 04-02-2020
Pieter Derix

De man die weet dat de gemeente 15.128 bomen heeft.

De gemeente Maasgouw is trots op de manier waarop het beheer van de openbare ruimte geregeld is en hoe deze ruimte erbij ligt. Maar wat houdt dit beheer nou precies in? Om u hier meer inzicht in te geven zal er de komende periode maandelijks een artikel verschijnen waarin enkele aspecten van het beheer van de openbare ruimte centraal staan. Dit keer het bomenbeheer.

Bomenbeheer

“Ik zie alle 15.128 bomen van de gemeente Maasgouw wel een paar keer per jaar.” Dit zijn de woorden van Pieter Derix, de beheerder van het bomenbestand van de gemeente Maasgouw. Wat houdt dit bomenbeheer in? De gemeente Maasgouw streeft naar een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bomenbestand. Om deze kwaliteit te waarborgen zorgt Pieter ervoor dat alle bomen op tijd gesnoeid worden en eens in de drie jaar een 'APK-keuring' ondergaan, waarbij de veiligheid van de boom gecontroleerd wordt. Daarnaast moet er toezicht gehouden worden om te voorkomen dat de bomen nadelige invloed ondervinden van ingrepen in de omgeving.

Bomenstructuurkaart

Om het bomenbestand op peil te houden is een bomenstructuurkaart opgesteld. Dit is een plattegrond van de gemeente Maasgouw waarop staat aangegeven welke bomen of boomstructuren beschermd dienen te worden. Wordt de boom op basis van gegronde redenen toch gekapt? Dan zal deze boom op een andere manier gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door het aanplanten van een nieuwe boom.

Eikenprocessierups

Het afgelopen jaar is er in het landelijke nieuws veel te doen geweest over de eikenprocessierups. De gemeente Maasgouw heeft hier aldus Pieter weinig last van gehad in tegenstelling tot andere gemeenten. Mede doordat de gemeente alle laanbomen preventief inspuit met een biologisch middel, een bacterie. Daarnaast worden de vijanden van deze rups (zoals koolmeesjes en vleermuizen) gestimuleerd zich te vestigen in de omgeving van de eikenbomen. Ook wordt er getracht om lanen van verschillende soorten bomen aan te planten waardoor risicospreiding plaatsvindt. Een bijkomend voordeel: het draagt ook bij aan de biodiversiteit.

Bomenbeleid

Achter bovenstaande werkzaamheden schuilt het ‘bomenbeleid’, waarin onder andere vastgelegd staat wat we belangrijk vinden en hoe we met onze bomen in de toekomst om willen gaan. Dit beleid wordt in 2020 herijkt. Deze aangepaste visie zal in samenwerking met de inwoners van de gemeente tot stand komen. U kunt hier zelf een bijdrage aan leveren door uw mening te geven en ideeën in te brengen op www.bomenbeleidmaasgouw.nl. Ook kunt u binnenlopen bij een van de ‘boomcafés’.