HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Update kermis in de gemeente

Update kermis in de gemeente (19-08-2020)

Eind juli besloot de gemeente Maasgouw de mogelijkheden te onderzoeken om de resterende kermissen in 2020 te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft de gemeente Stichting Traditionele Kermisorganisatie (STK) opdracht gegeven om de organisatie van de kermissen voor te bereiden en te organiseren.

De STK kreeg van Maasgouw de opdracht om voor alle kermissen een plan uit te werken dat voldoet aan alle coronamaatregelen. In dit plan worden o.a. de plaatsing van attracties en looproutes op het kermisterrein uitgewerkt. Het uitgewerkte plan wordt door de gemeente beoordeeld bij de aanvraag van een evenementenvergunning voor de kermis. Alle kermissen worden op deze wijze in tijdsvolgorde beoordeeld. Voor de kermis van Wessem is een vergunning verstrekt.

Kermis Heel

Voor de kermis in de kern Heel wordt geen evenementenvergunning verstrekt. Dit besluit is genomen omdat uit het onderzoek van STK blijkt dat het niet mogelijk is om op het kermisterrein een rendabel evenement (met voldoende attracties) binnen de gestelde afstandsnorm van 1,5 meter te organiseren. Ook is er geen alternatieve locatie in Heel beschikbaar.

Coronamaatregelen

Voor de kermissen die voldoen aan alle richtlijnen krijgt STK de opdracht om coronamaatregelen te nemen. Dit betekent dat zij zorgen voor de markering van looproutes, desinfectiezuilen, extra grote banners met relevante informatie, toezicht op de naleving van de RIVM regels, bebording met regels, etc.