HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Dit item is in het archief geplaatst op 17-05-2019

Dit jaar heeft de jaarlijkse Lintjesregen plaats gevonden op vrijdag 26 april 2019. In de gemeente Maasgouw hebben op deze dag 3 mensen uit handen van burgemeester S.H.M. Strous een onderscheiding mogen ontvangen.

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

Mevrouw E.J.M. (Els) Heijnen-Smeets (70) uit Beegden

1980 – 1985            Bestuurslid peuterspeelzaal ‘De Bibelebontseberg’ Beegden
1980 – heden          Organisator en hoofdcollectant Nierstichting en Beegden gebundelde collecte
1986                        Vrijwilliger nostalgische modeshow Beegden
1988 – 1995            Organisatie gezinsmissen basisschool
1988 – 2007            Medeoprichters en secretaresse toneelvereniging Blutz Beegden
2007 – heden          Bestuurslid en activiteitencoördinator Stichting Open Inloop Beegden
2012 – heden          Vrijwilliger Stichting Jeugdwerk ‘De Drammertjes’

De heer H.J.G. (Herman) Claessen (69) uit Beegden

1974 – 2005            Redactie clubblad Voetbalclub Beegden
1985 – heden          Bestuurslid en vrijwilliger Kindervakantiewerk Beegden
1992 – heden          Vrijwilliger Stichting ‘De Jokers Bieëgdje’
1993 – heden          Vrijwilliger Harmonie Crescendo Beegden
2004 – heden          Lid Werkgroep BBC
2011 – heden          Secretaris Stichting Open Inloop Beegden

Naast de al genoemde activiteiten heeft dhr. Claessen zich ook als vrijwilliger ingezet voor de Stichting Sportieve Recreatie, de Tennisclub Beegden en de Schutterij St. Sebastianusgilde Beegden

De heer P.H.M (Peter) Tobben (62) uit Beegden

1988 – heden          Secretaris en vrijwilliger Schutterij St. Sebastianusgilde Beegden       

Naast de al genoemde activiteit zet dhr. Tobben zich ook als vrijwilliger in bij diverse activiteiten van Harmonie Crescendo Beegden en bij het onderling uithelpen tussen de Beegdense verenigingen.