HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Tussenbericht aan alle Wensbusvrijwilligers

Tussenbericht aan alle Wensbusvrijwilligers (11-07-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 01-08-2017
Wensbus

De leden van de werkgroepen bestuur, vervoersplan en aanschaf bus van de Wensbus Maasgouw zijn voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg, die uiterlijk 31 juli ingediend moet zijn. 

2 wensbussen

Vorige week is de tussenstand besproken met de provincie en hebben we nog tips en advies gekregen. Een advies voor Maasgouw is om in te zetten op 2 Wensbussen zodat de westkant en de oostkant van de Maas goed bediend worden. Het ziet er prima uit en de voorbereidingen gaan verder. De definitieve aanvraag wordt op 17 juli besproken met de provincie.

Bijeenkomst

Zodra de voorbereidingen voor de subsidie gereed zijn, lichten wij deze toe tijdens een bijeenkomst en informeren wij u over de verdere planning. In verband met de vakantieperiode zal dit in de 2e helft van augustus worden. Na de goedkeuring van de provincie gaan we ook aan de slag met de chauffeurs en de planners/ coördinatoren om hen goed voorbereid op pad te sturen!

Zoals u merkt zijn wij enthousiast om deze mooie voorziening voor Maasgouw binnen te halen. Dit omdat de Wensbus een belangrijke functie gaat vervullen in de bereikbaarheid van lokale voorzieningen voor veel inwoners van onze gemeente.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of wilt u zich nog aanmelden als chauffeur of coördinator/planner (deze mensen kunnen wij nog goed gebruiken) dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het voorlopig bestuur. Stuur een bericht en dan nemen zij contact met u op. U kunt terecht bij Ton van der Voort (a.vdr.voort@planet.nl) Miep Förster (info@jo-forster.nl) en Har Leijendeckers (liaties@hotmail.com).