HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  TenneT en gemeente Maasgouw: veiligheid door biodiversiteit

TenneT en gemeente Maasgouw: veiligheid door biodiversiteit

Dit item is in het archief geplaatst op 07-11-2018

De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur. TenneT wil een positieve bijdrage leveren aan de natuur.   Op  Vrijdag 12 oktober tekenden gemeente Maasgouw en TenneT TSO een convenant voor het duurzaam en veilig beheren van hoogspanningsverbindingen op de Beegderheide .

Het beheer van het natuurgebied Beegderheide  wordt door de gemeente  Maasgouw uitgevoerd. Maasgouw houdt daarbij rekening met de veiligheidseisen van TenneT en gaat voor maximaal natuurbehoud in het gebied.

Samenwerking

TenneT is op de Beegderheide verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid van de hoogspanningsverbindingen. De bomen in deze gebieden groeien richting de stroom vervoerende geleiders (hoogspanningslijnen) en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Maasgouw is verantwoordelijk voor de natuur en recreatie in dit gebied. Twee jaar geleden zijn TenneT en de gemeente, in overleg met de provincie Limburg, een pilot gestart  om het duurzaam en veilig beheren van de hoogspanningsverbindingen in dit gebied te combineren met het verbeteren van de natuurkwaliteit Ć©n het landschap. De bossen en het hakhout onder de hoogspanningsverbindingen worden geleidelijk omgevormd naar korte heide-achtige vegetaties. Deze open heide vegetatie trekt reptielen, vogels en vlinders aan. In het convenant is vastgelegd dat de gemeente Maasgouw  verantwoordelijk wordt voor het beheer van de natuur onder de hoogspanningsverbindingen. De gemeente Maasgouw houdt daarbij rekening met de veiligheidseisen van TenneT.

Hulp van mensen met  afstand tot arbeidsmarkt

Het beheer van dit gebied is gericht op het tegengaan van bosontwikkeling. Dat gebeurt onder andere met de inzet van een schaapskudde, vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die hier dagbesteding komen doen. Zo werken TenneT en de gemeente Maasgouw samen op een veilige en duurzame manier aan een optimale biodiversiteit in dit natuurgebied.