HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Technisch probleem in productieproces paspoorten en identiteitskaarten

Technisch probleem in productieproces paspoorten en identiteitskaarten

Dit item is in het archief geplaatst op 06-08-2018

Op vrijdag 29 juni is door de leverancier van de Nederlandse reisdocumenten bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) gemeld dat zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de productie van reisdocumenten in de periode april t/m juni 2018.

Het probleem is dat één van de 23 echtheidskenmerken in de chip van het document niet werkt. Dit heeft geen effect op de geldigheid van het document en er kan gewoon mee gereisd worden. Burgers kunnen toch hier hinder van ondervinden. In het geval dat het document een fout heeft kunt u namelijk niet door de elektronische grensovergang komen zoals bijvoorbeeld op Schiphol en zou u gebruik moeten maken van een reguliere grenscontrole.

Brief

Er is een persoonlijke brief verstuurd van de RvIG richting burgers die een reisdocument met een mogelijke productiefout bezitten. U kunt met een speciaal hiervoor ontwikkelde app “BZK-ID” zelf een controle uitvoeren of uw reisdocument deze fout bevat. Indien u deze controle niet kan doen óf er een fout ontdekt is bij de controle met de app, dan kunt u zich wenden tot de gemeente voor het kosteloos aanvragen van een nieuw document.

Centraal telefoonnummer voor burgers: 0800 - 020 10 46

Er is een centraal telefoonnummer in het leven geroepen voor burgers die in de periode van april tot en met juni 2018 een reisdocument hebben aangevraagd. U kunt hier terecht met algemene vragen over uw reisdocument en vragen over de controle-app BZK-ID. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met 0800 - 020 10 46 of per e-mail via: mijnreisdocumenten@rvig.nl

Uitgebreide informatie over dit onderwerp met veelgestelde vragen is te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.