HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Succesvolle voorjaarsbijeenkomst voor sport-, cultuur- en jeugdclubs

Succesvolle voorjaarsbijeenkomst voor sport-, cultuur- en jeugdclubs

Dit item is in het archief geplaatst op 02-05-2018

Op 27 maart vond er een bijeenkomst plaats voor sport-, cultuur- en jeugdclubs. Vrijwilligersnet Nederland, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Maasgouw gaven wetenswaardige presentaties over verschillende onderwerpen. Hieronder volgt een samenvatting van de 3 thema’s van deze avond.

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering is de gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Wouter Smith van Vrijwilligersnet Nederland (bij deze organisatie is de verzekering ondergebracht) nam de aanwezigen mee in de ins en outs van de vrijwilligerspolis. Onder de Vrijwilligerspolis vallen 7 verzekeringen, onder andere: (bestuurders)aansprakelijksverzekering voor de vrijwilliger, schadeverzekering verkeersdeelnemers en rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers en organisaties. Kijk voor alle informatie over de verzekering en de polis onder het kopje Vrijwilligers op onze website.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG geeft informatie en advies, organiseert themabijeenkomsten en biedt ondersteuning bij eenvoudige en complexe opvoed- en opgroeivragen. Denise Lucassen en Annet Rutten vertelden er meer over. Ook verenigingen kunnen hier terecht indien men bijvoorbeeld vragen heeft over hoe je het beste kunt omgaan met jeugdige leden met een beperking (bijvoorbeeld ADHD of chronische ziekte). Kijk voor meer informatie op www.cjgml.nl.

Deelverordening inwoners- en verenigingsinitiatieven

Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die erop gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Verenigingen en Subsidies op onze website.

Meer informatie

De avond werd georganiseerd door de combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. Combinatiefunctionaris Cultuur: Fer Koolen (0475) 56 19 46, f.koolen@myouthic.nl en Combinatiefunctionaris Sport: Yvonne Damen (0475) 48 48 48, yvonne.damen@menswel.nl.