HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Subsidiemogelijkheden voor verenigingen, overheden

Subsidiemogelijkheden voor verenigingen, overheden

Dit item is in het archief geplaatst op 24-10-2018
Logo euregio rijn-maas-noord

Onlangs werd er door de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord weer een aantal projecten goedgekeurd voor subsidie.

People to People

Deze projecten maken deel uit van het kaderproject ‘People to People’ en worden medegefinancierd door de provincie Limburg en het Bundesland Nordrhein-Westfalen. De subsidiemiddelen uit het EFRO gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren met als doel de samenwerking tussen Noord- en Midden-Limburg en de Niederrhein te bevorderen.

Goedgekeurde projecten

Een beknopt overzicht van de goedgekeurde projecten:

  • Grenzgeschichten 2

Een project van de gemeentes Beesel, Roermond en Brüggen om de geschiedenis van de grensregio uit de jaren 1944-1945 te vertellen door grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes, waarlangs borden zijn geplaatst met informatie over historische gebeurtenissen.

  • Herinnering einde WO1

Een project van de gemeentes Echt-Susteren en Selfkant. Hiermee wordt de ontwapening van de Duitse soldaten op hun terugtrekking van de westfront via Nederland in het jaar 1918 herdacht.

  • Samenwerking voetbalverenigingen DES Swalmen en TURA Brüggen op bestuurlijk en sportief gebied

Er wordt gezamenlijk gevoetbald, trainers en scheidsrechters worden uitgewisseld en er worden gemeenschappelijke uitstapjes georganiseerd.

  • Project ‘emoties verbinden’ van het theater in Brüggen en de gemeente Beesel

Jongeren uit beide landen zullen samen scènes uit toneelstukken uit de wereldliteratuur in verschillende workshops leren en tweetalig in 2 optredens presenteren.

Subsidie aanvragen

Heeft u ook een project dat mogelijk in aanmerking komt voor subsidie of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Paul Amory (gemeente Maasgouw), tel. (0475) - 85 25 00 of kijk op de website van de euregio rijn-maas-noord. De subsidies kunnen het gehele jaar worden aangevraagd.