HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Steuntje in de rug voor vlinders, bijen en insecten

Steuntje in de rug voor vlinders, bijen en insecten (08-05-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 29-05-2020
Vlinderlint Maasbracht

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Daar willen we als gemeente iets aan doen. Daarom nemen we allerlei maatregelen om vlinders, bijen en andere insecten een steuntje in de rug te geven.

Op diverse plekken in de gemeente Maasgouw worden gazons omgetoverd naar vlinderweides die dwars door onze kernen lopen. Met het aanplanten van de kruidenrijke graslanden trekken we vlinders en bijen aan. Daarbij stimuleren we de biodiversiteit waarbij we verschillende insectenplagen, zoals de eikenprocessierups, terugdringen.

Vlinderlint Maasbracht

Diverse terreinen in Maasbracht worden al ecologisch beheerd. Voorbeelden zijn de taluds in de haven, het Breerpark en de wadi in Brachterbeek. Nu gaan we die terreinen me elkaar verbinden. De haven wordt via de Stevensweerterweg verbonden met het Breerpark. Via de Echterstraat leggen we een verbinding met de wadi in Brachterbeek. Zo ontstaat het vlinderlint Maasbracht.

Gemengde lanen

We planten steeds vaker gemengde lanen van inheemse soorten. Voorbeelden zijn de Heerstraat in Beegden, Meers in Thorn, Amalialaan in Maasbracht en Op de Konie in Stevensweert. Zo vergroten we niet alleen de biodiversiteit maar verkleinen we ook de kans op plagen zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups.

Kruidenmengsels

“Aangeharkt waar het moet, ecologisch waar het kan” staat in ons groenbeleidsplan. We zaaien niet meer alle grasvelden door met graszaad maar passen steeds vaker kruidenmengsels toe. Altijd met inheemse planten van Nederlandse oorsprong.

Bermen worden minder vaak en gefaseerd gemaaid

In het voorjaar maaien we alleen de eerste meer van onze bermen. Greppels en taluds worden in de zomer gemaaid. De rest van de bermen in het najaar. Zo zijn de bermen nooit helemaal kaal en is er altijd ruimte voor bloemen en insecten.