HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Start reconstructie Veestraat en omgeving in Linne

Start reconstructie Veestraat en omgeving in Linne

Dit item is in het archief geplaatst op 30-10-2018

In week 42 (de week van 15 oktober) starten de werkzaamheden voor het project ‘Reconstructie Veestraat en omgeving in Linne’.

In dit gebied wordt het gemeentelijk rioolstelsel vernieuwd en worden de wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken compleet gerenoveerd. De aanwonenden/belanghebbenden zijn, in het kader van de burgerparticipatie, nauw betrokken geweest bij het maken van deze plannen.

Planning en fasering

Bloem Civieltechniek uit Panheel gaat de civieltechnische werkzaamheden uitvoeren. In de bijlage vindt u een overzicht van de planning en fasering.

De direct aanwonenden zijn al geïnformeerd over de werkzaamheden via een bewonersbrief.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de uitvoering van de werkzaamheden, kijk dan op de gemeentelijke website. Hier kunt u lezen wat we precies gaan doen, wanneer we dit doen en wat de bewoners en omgeving hiervan merken. Ook verstrekken we op diverse andere manieren informatie over de voortgang van het project, zoals via facebook en huis-aan-huisbrieven. Hierover leest u ook meer op onze website.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Neemt u dan contact op met Lowie Eijkelhardt (projectleider gemeente Maasgouw), tel. (0475) - 85 25 00.

Voor meer praktische vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

  • Ton Bouwman (uitvoerder Bloem Civieltechniek), tel. 06 - 29 05 39 01
  • Hans van der Sligte (toezichthouder gemeente Maasgouw), tel. (0475) - 85 25 00