HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Start herinrichting Oud Maasbracht fase 3

Start herinrichting Oud Maasbracht fase 3

Dit item is in het archief geplaatst op 29-08-2019

De werkzaamheden voor het project Herinrichting Oud Maasbracht fase 1 en 2 zijn nagenoeg gereed. Afgelopen maandag 17 juni 2019 is er gestart met fase 3 van voornoemd project. Ook in dit gebied wordt het gemeentelijk rioolstelsel vernieuwd en worden de wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken compleet gerenoveerd.

De aanwonenden/belanghebbenden zijn, in het kader van de  burgerparticipatie, nauw betrokken geweest bij het maken van deze plannen. Er zijn diverse bewonersbijeenkomsten geweest en er is ook een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep bestond onder andere uit een twintigtal bewoners verspreid over de diverse straten. In overleg met de klankbordgroep is er een “blauwdruk” bepaald voor het totale gebied die de basis is geweest voor de plannen die nu zijn uitgevoerd c.q. uitgevoerd gaan worden.

Bloem Civieltechniek uit Panheel gaat de civieltechnische werkzaamheden uitvoeren volgens onderstaande planning en fasering.

Fase 1

[blauw]

Julianalaan tussen Sintelstraat en Wilhelminalaan

Sint Gertrudisstraat tussen Sintelstraat en

Wilhelminalaan

Week 25  t/m week 29

2019

Bouwvakvakantie

Week 30  t/m week 32

2019

Fase 2

[groen]

Wilhelminalaan

Week 33  t/m week 42

2019

Fase 3

[rood]

Sint Gertrudisstraat tussen Emmalaan en

Wilhelminalaan

Week 43  t/m week 47

2019

De direct aanwonenden zijn al geïnformeerd over de werkzaamheden via een bewonersbrief.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de uitvoering van de werkzaamheden, kijk dan op de gemeentelijke website www.gemeentemaasgouw.nl/oudmaasbracht.Hier kunt u lezen wat we precies gaan doen, wanneer we dit doen en wat de bewoners en omgeving hiervan merken. Ook verstrekken we op diverse andere manieren informatie over de voortgang van het project via o.a. Facebook, huis-aan-huis brieven en een digitale nieuwsbrief. Hierover leest u meer op de gemeentelijke website.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met de heer M. Hartjes, hij is de omgevingsmanager van het werk en is bereikbaar per e-mail via marcel@ontwikkelvisie.nl of onder telefoonnummer 06-52 15 93 21. Voor meer praktische vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Arno Tummers, uitvoerder van Bloem Civieltechniek, bereikbaar onder telefoonnummer 06-15 02 56 06 of de heer Hans van der Sligte, die namens de gemeente toezichthouder is, bereikbaar onder telefoonnummer 0475-85 25 00.