HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Spreekuur Waterschap over dijkversterkingsproject

Spreekuur Waterschap over dijkversterkingsproject

Dit item is in het archief geplaatst op 24-10-2019

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat grotendeels uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Hiervoor is dijkversterking nodig.

Retentiegebied

Ook onderzoekt het waterschap in opdracht van het Rijk of het huidige waterbergende gebied tussen Thorn en Wessem geschikt is als retentiegebied. Het waterschap gaat over de dijkversterking, de minister besluit naar verwachting in november over het retentiegebied.

Spreekuren

Wanneer u vragen heeft over het dijkversterkingsproject Thorn – Wessem, bent u welkom op één van de spreekuren van Waterschap Limburg. De spreekuren zijn op:

•     maandag 21 oktober van 16.00-18.00 in La Ville Blance in Thorn;

•     donderdag 24 oktober van 16.00-18.00 in De Knip in Wessem.

Wilt u bijvoorbeeld nog eens rustig naar het kaartmateriaal kijken, heeft u vragen over kwel, de ophoging van de Maasboulevard/Polstraat, retentiewerking, etc.? Of heeft u een vraag over de procedure die wordt doorlopen? Waterschap Limburg  gaat graag met u in gesprek.

Iedereen is welkom

De omgevingsmanager van Waterschap Limburg en zijn collega’s vanuit techniek, procedure en planning zijn aanwezig tijdens de spreekuren. Iedereen is zonder afspraak welkom.