HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Sluiting panden na aantreffen hennepplantage

Sluiting panden na aantreffen hennepplantage

Dit item is in het archief geplaatst op 11-07-2018

Burgemeester Strous sluit met ingang van 18 juni twee panden. In de panden, een in Maasbracht en een in Stevensweert, werden hennepplantages aangetroffen. De verplichte sluiting duurt drie maanden.

Met de sluiting maakt burgemeester Strous een einde aan de illegale situatie. “Wij treden direct op als wij merken dat er hennep wordt geteeld. De aanwezigheid van een hennepplantage zorgt voor gevaarlijke situaties. Er wordt illegaal stroom afgetapt. Dit kan leiden tot brand en is dus ook voor de omgeving onveilig. Dat accepteren wij niet. De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles”

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen als in woningen, lokalen en daarbij behorende erven, verdovende middelen worden geproduceerd, verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten. Met Damoclesbeleid zet de gemeente Maasgouw samen met het Openbaar Ministerie en politie zich in voor een harde aanpak voor deze vorm van criminaliteit.

Maasgouw is onlangs samen met 18 andere Limburgse gemeenten de drugspreventiecampagne ‘Wat staat er op het Spel?’ gestart. De campagne is erop gericht om mensen  te waarschuwen tegen alle negatieve effecten en gevaren van hennepteelt. Ook richt de campagne zich op omwonenden om ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte (en ook gevaarlijke) situaties te melden.

Ga naar www.watstaaterophetspel.nl voor meer informatie over de campagne.