HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Sluitende begroting voor gemeente Maasgouw

Sluitende begroting voor gemeente Maasgouw (03-11-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 01-12-2020

Samen bouwen aan een duurzaam Maasgouw, dat is de titel van de programmabegroting 2021. In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente genoemd. Ook dit jaar is het gelukt om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

Projecten en activiteiten 2021

De inkomsten krijgt de gemeente onder andere uit belastingen en leges en vanuit de Rijksoverheid. De uitgaven zijn verdeeld over de verschillende thema’s uit het coalitieakkoord. In de bijlage vindt u een overzicht met de belangrijkste speerpunten van ons college van burgemeester en wethouders. De volledige begroting vindt u hier

Raadsvergadering

Of deze plannen ook doorgaan beslist de gemeenteraad. De begroting kan daarom nog wijzigen. De gemeenteraad neemt op dinsdag 10 november een besluit over de programmabegroting. Deze raadsvergadering is vanaf 9.00 uur live te volgen via deze link en via Omroep ML5.