HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Samenwerking gemeente Maasgouw en VKKL

Samenwerking gemeente Maasgouw en VKKL (26-03-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 16-04-2021
Stef Strous en Birgit op de Laak

Birgit op de Laak, voorzitter VKKL en burgemeester Stef Strous hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. VKKL, Vereniging Kleine Kernen Limburg, houdt zich bezig met het ondersteunen of verbeteren van initiatieven van bewoners om de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg te behouden of verbeteren.

Gratis advies en ondersteuning

De gemeente Maasgouw sluit hiermee voor haar bewonersoverlegorganisaties, gemeenschapshuizen, dorpsraden en de wensbus een collectief lidmaatschap af voor VKKL. Hiermee kunnen ze gratis gebruik maken van advies en ondersteuning van de vereniging. VKKL telt ruim 400 leden.

Uitleg lidmaatschap

Leden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief, drie keer per jaar de 'Kleine Kernen Krant' en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Bovendien kunnen leden een beroep doen op VKKL voor de volgende diensten:

  • één keer per jaar een adviesgesprek op locatie;
  • de mogelijkheid tot deelname aan (pilot)projecten;
  • collectieve belangenbehartiging;
  • informatie via mail en telefoon;
  • aanvullende dienstverlening op offertebasis tegen gereduceerd tarief.

Voor besturen en beheerders van gemeenschapshuizen is er aanvullende dienstverlening mogelijk. Dit betekent: 

  • één keer per jaar extra adviesgesprek op locatie;
  • vollectieve kortingen op producten;
  • diensten voor gereduceerd tarief, o.a. WMO-scan, cursus gastheerschap, accommodatieplan;
  • toegang tot de vraagbaak / intranet.

Tenslotte is het voor ambtenaren van de gemeente die zich met het kernenbeleid bezighouden altijd mogelijk om met de adviseurs van VKKL te overleggen en te klankborden.

Meer informatie

Meer informatie over de vereniging vindt u op de website van VKKL.

Video ML5