HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Samen Sterk in Limburg: samenwerken in het buitengebied

Samen Sterk in Limburg: samenwerken in het buitengebied (31-03-2021)

ssil

Met een druk op de knop is de website van Samen Sterk in Limburg (SSiL) gelanceerd. Dit platform zal de aanpak van veiligheid in het buitengebied verbeteren en bijdragen aan effectieve overheidsaanpak.Het samenwerkingsverband werd in 2019 opgericht en heeft als doel om misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken.

Melden van overtredingen

In het buitengebied komen verschillende vormen van criminaliteit voor. Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van drugsafval, stroperij of illegaal crossen. Via de website van SSiL kunnen (Lim)burgers allerhande informatie over natuurgebieden en het samenwerkingsverband vinden. Ook is er een handig overzicht van hoe burgers melding kunnen maken van criminaliteit en overlast in het buitengebied.

Georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde aanpak

“Een belangrijke ambitie in het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is het thema veiligheid in Limburg. Door signalen en informatie op te halen bij onze partners hebben we de Veiligheidsagenda Limburg opgesteld waaruit we nu invulling geven aan verschillende provinciale onderwerpen op het gebied van veiligheid. Het vergroten van toezicht en handhaving, maar ook het creëren van meer bewustzijn en preventie op het gebied van veiligheid in het buitengebied is met SSiL een speerpunt hierin”, zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid).

“Wij werken samen met onze partners aan veilige en leefbare wijken en buurten in de stad en dorpen, naast natuurlijk het buitengebied. Daarbij bevorderen wij de samenwerking tussen alle handhavingspartners, nemen wij verantwoordelijkheid voor onze kerntaken op het gebied van veiligheid en werken wij intensief met gemeenten, corporaties, instellingen en burgers samen aan een integrale aanpak van de leefbaarheid”.

Samenwerking in handhaving

Samen Sterk in Limburg is een brede handhavingssamenwerking met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. De samenwerking wordt gevormd door 39 partijen waaronder alle Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Politie eenheid Limburg, Openbaar Ministerie parket Limburg, Sportvisserij Limburg, Wildbeheereenheden en de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. De Provincie is ook één van de partners van SSIL en heeft vanuit de rol van groene coördinatie een aanjagende rol.

Ga naar de website