HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Ruime belangstelling informatiebijeenkomst ontwerp-Omgevingsvisie

Ruime belangstelling informatiebijeenkomst ontwerp-Omgevingsvisie (11-10-2021)

De informatiebijeenkomst over de ontwerp-Omgevingsvisie op donderdag 7 oktober in CC Don Bosco in Heel is goed bezocht. De belangstellenden hebben kennis kunnen nemen van de totstandkoming van de visie en de inhoud ervan.

Vragen

Na een toelichting door Rho-adviseurs, die de gemeente ondersteunen in het opstellen van de visie, stelden de aanwezigen uiteenlopende vragen over de visie. Deze hadden zowel betrekking op de inhoud als op het vervolg. Ook de suggesties ten aanzien van het vervolgtraject gaat de gemeente meenemen.

Na een pauze zijn de aanwezigen in een drietal groepen in de gelegenheid gesteld verdiepende vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. De groepen waren verdeeld over de drie gebieden die in de visie onderscheiden worden: de kernen, het landelijk gebied en de Maasplassen.

Tevreden

Wethouder Tim Snijckers kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. β€œIn Maasgouw werken we aan een gezonde en groene leefomgeving. Mede de Global Goals geven ons hierbij richting. Dit zijn ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken voor nu en de toekomst. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen moet Maasgouw een fijne plek zijn om de leven. Deze omgevingsvisie gaat over de ontwikkeling van onze leefomgeving op de langere termijn. De aanwezigen hebben hierover actief meegedacht en hun suggesties nemen we graag mee.”

Het verslag van deze bijeenkomst plaatsen we binnenkort op onze website en melden we via Facebook. De ontwerp-Omgevingsvisie ligt nog tot en met 4 november a.s. online of op het gemeentehuis ter inzage.