HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Rioolrenovatie en reconstructie Wilhelminalaan Thorn

Rioolrenovatie en reconstructie Wilhelminalaan Thorn (20-09-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 18-10-2018

De gemeente Maasgouw is gestart met de voorbereiding van een project voor de rioolrenovatie- en reconstructie van de Wilhelminalaan in Thorn. In het project zal de riolering worden vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond.

De straat wordt opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen.

Na een eerste participatieavond in juli 2018 (waar de bewoners hun wensen naar de nieuwe inrichting kenbaar maakte) werd een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd op 17 september 2018 op een tweede participatieavond besproken. Met onderstaande links kunt de gehouden presentatie en de ontwerptekening downloaden.

Ben u niet in de gelegenheid geweest aanwezig te zijn, kunt u tot 8 oktober uw opmerkingen over het ontwerp maken.
U kunt uw reactie tot 8 oktober richten aan w.fleuren@gemeentemaasgouw.nl