HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Regeling startersleningen verruimd

Regeling startersleningen verruimd

Dit item is in het archief geplaatst op 12-09-2019
een klein huis in het grasveld

Starters op de woningmarkt kunnen in aanmerking komen voor een starterslening. Voor de meeste gemeenten geldt de voorwaarde dat de koopsom maximaal 185.000 euro mag zijn. De gemeenteraad heeft dinsdag 20 augustus ingestemd met een verhoging van de maximale koopsom.

De verruiming houdt in dat starters, die in aanmerking komen voor de starterslening, niet langer gebonden zijn aan de maximale koopsom van 185.000 euro. De maximale koopsom in Maasgouw is voortaan 210.000 euro. Om deze verruiming mogelijk te maken, was goedkeuring van de Provincie Limburg nodig. De Provincie is immers medefinancier van de startersregeling.

Doorstroming

Reden voor de verruiming van de startersregeling is dat er in Maasgouw weinig aanbod is voor huizen onder de 185.000 euro. Door meer financiƫle ruimte te bieden worden de keuzemogelijkheden voor starters vergroot. De verruiming komt ook de doorstroming op de woningmarkt ten goede. De verruimde startersregeling gaat op 1 oktober van start.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor een starterslening is ook gewijzigd. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) voert de startersregeling uit voor alle Nederlandse gemeenten. De aanvraagprocedure is voortaan volledig digitaal. Daarom neemt SVn alleen nog digitale aanvragen in behandeling.

Eerste stap

Maar de eerste stap voor de aanvraag van de startersregeling ligt bij de gemeente. De starter kan een aanvraagverzoek indienen bij de gemeente. Die bekijkt de aanvraag en dan volgt een toe- of afwijzing. Meer weten? Neem contact op met de beleidsadviseur Volkshuisvesting B.J.J. Tonglet, b.tonglet@gemeentemaasgouw.nl.