HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Reconstructie Steeg Thorn gestart

Reconstructie Steeg Thorn gestart (14-03-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 04-04-2017

Op maandag 13 maart startte Bloem Civieltechniek uit Panheel met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Steeg in Thorn.

  • Als eerste is de sierbestrating verwijderd. Na vernieuwing van de riolering plaatsen we deze sierbestrating opnieuw;
  • De middenstrook van de zwarte basaltkeien wordt verbreed waardoor het loopgenot verhoogt;
  • In het midden van de straat komt een roostergoot voor de afwatering van het regenwater;
  • Vóór de riolerings- en verhardingswerkzaamheden voeren de nutsbedrijven diverse werken uit. KPN gaat circa 15 oude kabels verwijderen en WML en Enexis gaan de waterleiding en gasleiding vernieuwen;
  • Aan de Steeg liggen 5 verharde particuliere terreinen die tijdens regen het water bovengronds afvoeren naar de Steeg. Hier ontstaat dan wateroverlast. Om dit probleem op te lossen, leggen we infiltratievoorzieningen aan op deze particuliere terreinen.

Omdat de Steeg erg smal is, hebben de werkzaamheden een behoorlijke impact op de omgeving. De Steeg is gedurende een lange tijd niet bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. De panden blijven bereikbaar voor voetgangers, maar dit is niet altijd optimaal.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 7 maart 2017 hebben we de inwoners en bedrijven geïnformeerd over de bovengenoemde werkzaamheden. We blijven tijdens het project goed met de inwoners en bedrijven overleggen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Tijdsplanning

De tijdsplanning van de werkzaamheden is als volgt:

Week 11: verwijderen van de sierbestrating
Week 12 en 13: Verwijderen oude PTT-kabels
Week 14 t/m 25: Nieuwe waterleiding en gasleiding, incl. huisaansluitingen
Week 26 t/m 30: Leggen nieuwe riolering en afkoppelen 5 privéterreinen
Week 31 t/m 33: bouwvak
Week 34 t/m 39: aanbrengen sierbestrating

De direct aanwonenden zijn al geïnformeerd over de werkzaamheden via een bewonersbrief.

Meer informatie

Op deze pagina leest u nieuws over het werk, zoals wat we wanneer gaan doen en wat inwoners en omgeving hiervan merken. Ook informeren we betrokkenen op diverse andere manieren over de voortgang van het project, zoals via huis-aan-huis brieven en een digitale nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met de heer Boris Govers van Bloem Civieltechniek, e-mail B.Govers@bctbv.nl of telefoonnummer 06 27 32 96 76. Bloem Civieltechniek heeft een coördinerende rol voor alle werkzaamheden. Het werk wordt in goed overleg tussen gemeente, nutsbedrijven en Bloem uitgevoerd.