HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Reageer op onze plannen voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg

Reageer op onze plannen voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg (28-01-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 28-02-2021
RES

Gemeente Maasgouw onderzoekt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen. Hiervoor maken we een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES).

De eerste versie van deze strategie is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en met 23 februari hierop reageren. Wat vindt u hiervan?

Wat staat er in de RES?

In de RES beschrijven we als regio:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen.

Meer weten? Meld u aan voor de online bijeenkomst

Op 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden Limburg om 19.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners in de regio. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op www.RESNML.nl/agenda.

Hoe kan ik reageren?

Tot en met 23 februari kun u een reactie indienen. Dit kunt u doen door het formulier in te vullen op de website van de RES Noord- en Midden Limburg. Hier vindt u ook de ontwerp RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Het is ook mogelijk om schriftelijk een reactie in te dienen. 

Definitieve versie

Na 23 februari past de regio waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast.

Vragen?

Heeft u een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.