HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Rampbestrijdingsplan hoogwater Maas: wat als het water te hoog staat?

Rampbestrijdingsplan hoogwater Maas: wat als het water te hoog staat? (29-03-2021)

Veel inwoners in Noord- en Midden-Limburg kennen wel iemand die het heeft meegemaakt: de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. Duizenden Limburgers moesten toen noodgedwongen hun huis verlaten. Hoewel het risico dat de Maas overstroomt momenteel veel kleiner is dan toen, is die kans er nog steeds. Daarom bereiden we ons goed voor en is er een rampbestrijdingsplan opgesteld. Dit wordt gedaan door de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Veel maatregelen getroffen

De kans dat de Maas overstroomt is tegenwoordig veel kleiner dan in 1993 en 1995. Dat komt doordat er de afgelopen tien jaar veel veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Over een lengte van 43 kilometer tussen Itteren en Echt-Susteren is de Maas verbreed en uitgediept, waardoor er meer water door de Maas kan stromen dan voorheen (de zogenoemde Maaswerken). Limburg is dus relatief goed beveiligd tegen het water. Toch kan er altijd iets misgaan. Zo was de waterstand van de Maas eind februari nog relatief hoog, waardoor verschillende partners voorbereidingen moesten treffen. Het rampbestrijdingsplan zorgt voor de coördinatie tussen de partners en de voorbereidingen.

Voorbereidingen: waar moet ik dan aan denken?

Daarbij kun je denken aan het dichtzetten van coupures, het plaatsen van pompen, afsluiten van wegen en berekenen van de te verwachte waterstand. Gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg hebben daarin ieder hun eigen taak. De veiligheidsregio is op de achtergrond steeds aanwezig, maar komt pas nadrukkelijk in beeld als de situatie daarom vraagt. 

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas

Al die stappen worden natuurlijk niet op het moment zelf bedacht en genomen. Ze worden vooraf voorbereid en opgenomen in het zogenoemde Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Elke veiligheidsregio is verplicht om voor belangrijke veiligheidsrisico’s in hun regio, één keer in de vier jaar een dergelijk plan op te stellen. Daarin staat precies welke organisatie, bij welke waterstand van de Maas, welke maatregelen neemt. Het nieuwste rampbestrijdingsplan is in december vastgesteld.

Bekijk hier het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas (website Veiligheidsregio Limburg-Noord)