HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 - 2023

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 - 2023 (12-10-2020)

In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is hoogwater van de Maas een dusdanig risico, dat hiervoor een rampbestrijdingsplan opgesteld moet worden. Er is recent een nieuw concept gepubliceerd. U kunt hier binnen 6 weken op reageren. 

Rampbestrijdingsplan

Het huidige rampbestrijdingsplan moest conform de geldende procedure vervangen worden. Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook haar planvorming voor de Maas moest vervangen, is besloten om samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg één gezamenlijk rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas op te stellen.

Het rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas beschrijft de procedurele aanpak van de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid voor de verschillende hoogwaterscenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas. U kunt het plan via deze link raadplegen of op het gemeentehuis inzien.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht legt de Veiligheidsregio het concept-rampbestrijdingsplan ter inzage bij de gemeente en heeft u de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken via Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA  Venlo.

Het document ligt voor 6 weken ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2020.