HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Raadsvergadering op 23 februari

Raadsvergadering op 23 februari (18-02-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 24-02-2021

Op 23 februari om 19.30 uur vindt de digitale openbare vergadering plaats van de raad van de gemeente Maasgouw. Hier vindt u de agenda. 

De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via ML5 en het is ook mogelijk de raadsvergaderingen te volgen via de website van de gemeente, www.gemeentemaasgouw.nl/raad. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, blijven via onze website te raadplegen.

Agenda raadsvergadering

 1. Opening en bepaling stemcijfer.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan verenigingen Wessem (hamerstuk)
 4. Voorstel tot vaststelling beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2021-2024 (hamerstuk)
 5. Voorstel tot vaststellen nieuwe Bomenverordening (hamerstuk)
 6. Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de wijziging van de primaire begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom (hamerstuk)
 7. Voorstel tot Uitvoeringsprogramma OD 2021 (hamerstuk)
 8. Voorstel tot verlenging van de benoeming van C. Titulaer als extern lid van de Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen tot en met 31 december 2021 (hamerstuk)
 9. Voorstel tot kennisname van de lijst ingekomen stukken
 10. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van 15 december 2020.
 11. Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Stukken raadplegen

De stukken voor de raadsvergadering kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/agendaraad of direct via deze link.