HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Raadsvergadering op 13 april

Raadsvergadering op 13 april (06-04-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 14-04-2021

Op 13 april 2021 om 19.30 uur vindt de digitale openbare vergadering plaats van de raad van gemeente Maasgouw. U kunt deze vergadering online volgen. Hier vindt u de agenda.

Live volgen

De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via ML5. Het is ook mogelijk de raadsvergaderingen te volgen via ons online vergadersysteem. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, kunt u ook op een later moment bekijken.

Agenda raadsvergadering

  1. Opening en bepaling stemcijfer
  2. Vaststellen agenda
  3. Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020
  4. Voorstel tot kennisname van de lijst ingekomen stukken
  5. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van 23 februari 2021
  6. Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Stukken raadplegen

De stukken voor de raadsvergadering kunt u hier bekijken en downloaden.